bhavanbedc_trip@rediffmail.com
Phone: (+91) 6033322532

Executive Committee 2021

FOUNDER                              :           KULAPATI DR. K.M. MUNSHI

PRESIDENT                           :           SHRI SURENDRALAL G. MEHTA

VICE-PRESIDENT                 :           SHRI BANWARILAL PUROHIT

 

EXECUTIVE COMMITTEE

 

PRESIDENT                           :           SHRI SURENDRALAL G. MEHTA

VICE-PRESIDENT                 :           SHRI BANWARILAL PUROHIT

HON. SECRETARIES             :           SHRI MUKUL A. SONAWALA

                                                            SHRI K.G MUNSHI

HON. TREASURER               :           SHRI I.R KHANDWALA

EXECUTIVE SECRETARY & DIRECTOR GENERAL

                                                :           SHRI H.N. DASTUR

MEMBERS                             :           SHRI AVNISH MEHTA

                                                            SHRI DEEPAK S. PAREKH

                                                            SHRI C.R. GHAREKHAN

                                                            SHRI SHREEHARI G. ANEY

                                                            SHRI ANSHUL M. SONAWALA

                                                            DR. ASHOK SHEKAR GANGULY

                                                            SHRI RAJNISH MEHTA

                                                            SHRI B.K. KRISHNARAJ VANAVARAYAR

                                                            SHRI RAM GANDHI

Bhavans Tripura College of Teacher Education. 2016-17 | All Rights Reserved. | Design & Hosted By: Ignite Software Technology